BDAR

Kūlynai Botanischer-zoologischer Versicherung

55.254, 21.510
How to get?

Data

Year of establishment

2001 year

Area

69 he.

Steigimo tikslai

Kūlynų botaniniame-zoologiniame draustinyje saugomos pelkėto miško biocenozės su saugomų augalų (baltijinės gegūnės) bei gyvūnų (jūrinio erelio) buveinėmis.