BDAR

Kukiai Forest Aspen Genetic Reserve

56.119, 25.606
How to get?

Data

Year of establishment

2014 year

Area

1 he.

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti Kukių miško drebulės (Populus tremula L.) populiacijos genetinę įvairovę kintančios aplinkos sąlygomis ir užtikrinti šios populiacijos atsikūrimą arba atkūrimą jos dauginamąja medžiaga