BDAR

Kruopyne Geomorphological Reserve

54.538, 25.484
How to get?

Data

Year of establishment

1992 year

Area

323 he.

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti Medininkų-Ašmenos moreninių aukštumų kalvynui būdingą kalvoto masyvo fragmentą su Kruopynės (Jočio) kalnu.