BDAR

Kiaulyčia Botanischer-zoologischer Versicherung

54.431, 23.571
How to get?

Data

Area

660 he.

Steigimo tikslai

Kiaulyčios botaniniame-zoologiniame draustinyje saugomos pelkių ir pievų paukščiai, viksvynų bendrijos, Europos Bendrijos svarbos melvenynų, aliuvinių pievų, šienaujamų mezofitų pievų, tarpinių pelkių ir liūnų, nekalkingų šaltinių ir šaltiniuotų pelkių, pelkėtų lapuočių miškų, pelkinių miškų buveinės, saugomų rūšių (gelsvųjų gegūnių, siauralapių gencijonų, liekninių švylių, laplandinių karklų, mažųjų suktenių, raudonpilvių kūmučių, meldinių nendrinukių, griežlių, švygždų, pievinių lingių, mėlyngurklių, raudonkojų tulikų, paprastųjų griciukų) radavietės ir perimvietės.