BDAR

Kernavas telmologische Reserve

54.380, 25.137
How to get?

Data

Year of establishment

1998 year

Area

1449 he.

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti stambų Kernavo pelkinį kompleksą, ypač vertingą bioįvairovės požiūriu, Rūdininkų girioje.