BDAR

Kazimierava telmologische Reserve

55.189, 25.011
How to get?

Data

Year of establishment

2011 year

Area

73 he.

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti vertingą pelkinį kompleksą, kuriame yra Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių – 7120 degradavusios aukštapelkės, 91D0 *pelkiniai miškai, ir užtikrinti palankią natūralių buveinių apsaugos būklę; vykdyti natūralių buveinių stebėseną, mokslo tyrimus, kaupti informaciją apie biologinę įvairovę; analizuoti žmogaus veiklos poveikį ekosistemoms; užtikrinti kraštovaizdžio, biologinės įvairovės ir ekologinę pusiausvyrą; skleisti biologinės įvairovės išsaugojimo idėjas ir būdus.