BDAR

Kalvarija Biosphärenpolygon

54.335, 23.231
How to get?

Data

Year of establishment

2009 year

Area

19750 he.

Steigimo tikslai

Kalvarijos biosferos poligone saugomos griežlės, nendrinės lingės, pievinės lingės, švygždos ir dirvoninio kalviuko populiacijos, natūralių pievų bendrijos, natūralios buveinės: stepinės pievos, eutrofiniai aukštieji žolynai, aliuvinės pievos, šienaujamos mezofitų pievos.