BDAR

Kadagynė Forest Oak Genetic Reserve

55.183, 21.889
How to get?

Data

Year of establishment

2014 year

Area

4 he.

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti Kadagynės miško paprastojo ąžuolo (Quercus robur L.) populiacijos genetinę įvairovę kintančios aplinkos sąlygomis ir užtikrinti šios populiacijos atsikūrimą arba atkūrimą jos dauginamąja medžiaga.