BDAR

Južintas Landschaftsreservat

55.655, 25.966
How to get?

Data

Year of establishment

2001 year

Area

1656 he.

Steigimo tikslai

Jūžinto kraštovaizdžio draustinyje saugomas miškingo, ežeringo Sėlių aukštumos moreninio masyvo kraštovaizdis su ryškia reljefo sąskaida, etaloninėmis Rytų Lietuvos ąžuolynų bendrijomis, Europos Bendrijos svarbos buveinės (tarpinės pelkės ir liūnai, plačialapių ir mišrūs miškai), saugomų miško, vandens ir atviro kraštovaizdžio paukščių (didysis baublys, baltasis gandras, didysis dančiasnapis, juodasis peslys, jūrinis erelis, nendrinė ir pievinė lingės, mažasis erelis rėksnys, upinė ir juodoji žuvėdros, pilkoji ir juodoji meletos, baltnugaris genys, paprastoji medšarkė) rūšių buveinės; saugomų augalų (pelkinė laksva, liekninis beržas, plunksninė pliusnė ir plūduriuojantysis sklenduonis) ir grybų (žalsvoji žiomenė, baltijinė ramalina) augavietes bei drugių (machaonas ir didysis auksinukas) buveinės, kultūros paveldo vertybės: Zokorių piliakalnis su senovės gyvenviete, Brūžų, Veriūgiškių pilkapiai, Eikotiškio senkapiai ir kitos kultūros paveldo vertybės.