BDAR

Jūrava Forest Oak Genetic Reserve

55.135, 22.322
How to get?

Data

Year of establishment

2014 year

Area

1 he.

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti Jūravos miško paprastojo ąžuolo (Quercus robur L.) populiacijos genetinę įvairovę kintančios aplinkos sąlygomis ir užtikrinti šios populiacijos atsikūrimą arba atkūrimą jos dauginamąja medžiaga.