BDAR

Julijanava teriologische Reserve

54.862, 23.877
How to get?

Data

Year of establishment

1991 year

Area

5 he.

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti šikšnosparnių žiemojimo vietas.