BDAR

Joniškis Forest Oak Genetic Reserve

55.476, 21.500
How to get?

Data

Year of establishment

2014 year

Area

2 he.

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti Joniškio miško paprastojo ąžuolo (Quercus robur L.) populiacijos genetinę įvairovę kintančios aplinkos sąlygomis ir užtikrinti šios populiacijos atsikūrimą arba atkūrimą jos dauginamąja medžiaga.