BDAR

Gukbyne Ornitological Reserve

54.415, 24.013
How to get?

Data

Year of establishment

1990 year

Area

8 he.

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti vandens paukščių retąsias rūšis.