BDAR

Glebavas Forest Aspen Genetic Reserve

56.266, 24.061
How to get?

Data

Year of establishment

2014 year

Area

13 he.

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti Glebavo miško drebulės (Populus tremula L.) populiacijos genetinę įvairovę kintančios aplinkos sąlygomis ir užtikrinti šios populiacijos atsikūrimą arba atkūrimą jos dauginamąja medžiaga.