BDAR

Forest Birch Genetic Reserve

55.781, 22.027
How to get?

Data

Year of establishment

2014 year

Area

5 he.

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti Patyrio miško karpotojo beržo (Betula pendula Roth.) populiacijos genetinę įvairovę kintančios aplinkos sąlygomis ir užtikrinti šios populiacijos atsikūrimą arba atkūrimą jos dauginamąja medžiaga.