BDAR

Dumblynė Landschaftsreservat

55.596, 26.179
How to get?

Data

Year of establishment

2001 year

Area

400 he.

Steigimo tikslai

Dumblynės kraštovaizdžio draustinyje saugomos miškingos, pelkėtos Luodžio paežerės su Mergežerio ozu, dubakloniu, Salako ozu ir Europos Bendrijos svarbos miško paukščių (žvirblinė pelėda, lėlys, juodoji meleta, lygutė) rūšių buveinės.