BDAR

Dubysa Hydrografical Reserve

55.543, 23.067
How to get?

Data

Year of establishment

2006 year

Area

607 he.

Steigimo tikslai

Dubysos hidrografiniame draustinyje saugomas unikalus Dubysos aukštupio lovinis slėnis, upės vagos vingiai ir senvagės, Bulavėnų piliakalnis ir Europos Bendrijos svarbos stepinių pievų, rūšių gausių ganyklų ir ganomų pievų, šienaujamų mezofitų pievų buveinės.