BDAR

Dubrava Forest Pine II Genetic Reserve

54.798, 24.083
How to get?

Data

Year of establishment

2014 year

Area

3 he.

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti Dubravos miško paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) populiacijos genetinę įvairovę kintančios aplinkos sąlygomis ir užtikrinti šios populiacijos atsikūrimą arba atkūrimą jos dauginamąja medžiaga.