BDAR

Draumėnai Forest Birch Genetic Reserve

55.906, 23.722
How to get?

Data

Year of establishment

2014 year

Area

23 he.

Steigimo tikslai

Įsteigtas Išsaugoti Draumėnų miško karpotojo beržo (Betula pendula Roth.) populiacijos genetinę įvairovę kintančios aplinkos sąlygomis ir užtikrinti šios populiacijos atsikūrimą arba atkūrimą jos dauginamąja medžiaga.