BDAR

Dovydai wald Botanisch Versicherung

55.342, 24.212
How to get?

Data

Year of establishment

1996 year

Area

41 he.

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti uosyną ir retų rūšių augalus (vyriškoji gegužraibė, paprastasis kardelis, retažiedė miglė, statusis atgiris).