BDAR

Didzioji giria (Aukstasis tyras I) telmologische Reserve

55.760, 22.061
How to get?

Data

Year of establishment

2011 year

Area

58 he.

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti vertingą pelkinį kompleksą, kuriame yra saugoma kupstinė kūlingė (Trichophorum cespitosum), švylinio kūlingyno (Eriophoro-Trichophoretum cespitosi) bendrija, Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių – 7110 *aktyvios aukštapelkės, 91D0 *pelkiniai miškai, ir užtikrinti palankią saugomos rūšies, augalų bendrijos ir natūralių buveinių apsaugos būklę; užtikrinti kraštovaizdžio, biologinės įvairovės ir ekologinę pusiausvyrą; vykdyti natūralių buveinių stebėseną, mokslo tyrimus, kaupti informaciją apie biologinę įvairovę; analizuoti žmogaus veiklos poveikį natūralioms ekosistemoms; skleisti biologinės įvairovės išsaugojimo idėjas ir būdus.