BDAR

Didžiagiris Forest Oak Genetic Reserve

55.316, 26.309
How to get?

Data

Year of establishment

2014 year

Area

10 he.

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti Didžiagirio miško paprastojo ąžuolo (Quercus robur L.) populiacijos genetinę įvairovę kintančios aplinkos sąlygomis ir užtikrinti šios populiacijos atsikūrimą arba atkūrimą jos dauginamąja medžiaga.