BDAR

Daigai Forest Oak II Genetic Reserve

55.911, 21.430
How to get?

Data

Year of establishment

2014 year

Area

4 he.

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti Daigų miško paprastojo ąžuolo (Quercus robur L.) populiacijos genetinę įvairovę kintančios aplinkos sąlygomis ir užtikrinti šios populiacijos atsikūrimą arba atkūrimą jos dauginamąja medžiaga.