BDAR

Daigai Forest Oak I Genetic Reserve

55.912, 21.426
How to get?

Data

Year of establishment

2014 year

Area

9 he.

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti Daigų miško paprastojo ąžuolo (Quercus robur L.) populiacijos genetinę įvairovę kintančios aplinkos sąlygomis ir užtikrinti šios populiacijos atsikūrimą arba atkūrimą jos dauginamąja medžiaga.