BDAR

Dabikinė Hydrographical Reserve

56.231, 22.671
How to get?

Data

Year of establishment

1995 year

Area

228 he.

Steigimo tikslai

Dabikinės hidrografiniame draustinyje saugomas natūralus pelkėtas Dabikinės žemupio slėnis.