BDAR

Būka Hydrographical Reserve

55.425, 26.023
How to get?

Data

Area

391 he.

Steigimo tikslai

Būkos hidrografiniame draustinyje saugomos unikali Būkos upės vagos struktūra ir būdingos upinės biocenozės.