BDAR

Bugieda Botanischer-zoologischer Versicherung

53.945, 23.814
How to get?

Data

Year of establishment

2011 year

Area

14 he.

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti teritorijoje randamas saugomų gyvūnų rūšis: medicinines dėles (Hirudo medicinalis), juodąsias hesperijas (Erynnis tages), Europos Bendrijos svarbos rūšis: europines medvarles (Hyla arborea), raudonpilves kūmutes (Bombina bombina), skiauterėtuosius tritonus (Triturus cristatus), didžiuosius auksinukus (Lycaena dispar), ir užtikrinti palankią saugomų rūšių apsaugos būklę.