BDAR

Braziūkai Forest Pine III Genetic Reserve

54.893, 23.459
How to get?

Data

Year of establishment

2014 year

Area

80 he.

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti Braziūkų miško paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) populiacijos genetinę įvairovę kintančios aplinkos sąlygomis ir užtikrinti šios populiacijos atsikūrimą arba atkūrimą jos dauginamąja medžiaga.