BDAR

Blinstrubiškis Forest Pine Genetic Reserve

55.330, 22.851
How to get?

Data

Year of establishment

2014 year

Area

16 he.

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti Blinstrubiškio miško paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) populiacijos genetinę įvairovę kintančios aplinkos sąlygomis ir užtikrinti šios populiacijos atsikūrimą arba atkūrimą jos dauginamąja medžiaga.