BDAR

Bitėnai Botanischer-zoologischer Versicherung

55.052, 22.092
How to get?

Data

Year of establishment

2005 year

Area

831 he.

Steigimo tikslai

Bitėnų botaniniame-zoologiniame draustinyje saugomos būdingos Bitėnų girios biocenozės su retomis miško bendrijomis – beržynai su šluotsmilgėmis, beržynai su blakstienuotosiomis viksvomis, uosynai su jonpaparčiais, taip pat būdingiausios mėlyninių pušynų su paprastaisiais ąžuolais bendrijos, Europos Bendrijos svarbos vakarų taigos, plačialapių ir mišrių miškų, pelkėtų lapuočių miškų, griovų ir šlaitų miškų, aliuvinių miškų, šienaujamų mezofitų pievų, stepinų pievų, tarpinių pelkių ir liūnų buveinės, saugomų augalų ir gyvūnų rūšių, ypač plunksninės pliusnės, plačialapės plikūnės, rudojo nakvišos, Šneiderio kirmvabalio, didžiosios miegapelės, pilkosios gervės buveinės, Drąsučių sufozinis cirkas ir šaltinis, Meškos vingio griova, istorinės alėjos ir Dalnico palivarko sodybos vieta.