BDAR

Birvėta Biosphärenpolygon

55.307, 26.735
How to get?

Data

Year of establishment

2005 year

Area

1239 he.

Steigimo tikslai

Birvėtos biosferos poligone saugomos gulbės giesmininkės, švygždos, griežlės, gaiduko, mažojo kiro populiacijos ir baltakaktės žąsies sankaupos sezoninių migracijų metu.