BDAR

Bijotai Forest Black Alder Genetic Reserve

55.338, 22.473
How to get?

Data

Year of establishment

2014 year

Area

8 he.

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti Bijotų miško juodalksnio (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) populiacijos genetinę įvairovę kintančios aplinkos sąlygomis ir užtikrinti šios populiacijos atsikūrimą arba atkūrimą jos dauginamąja medžiaga.