BDAR

Betygala Landschaftsreservat

55.333, 23.372
How to get?

Data

Year of establishment

1996 year

Area

2238 he.

Steigimo tikslai

Betygalos kraštovaizdžio draustinyje saugomas unikalus Lietuvoje Dubysos plačiadugnis stačiašlaitis gilus senslėnis su eroziniais raguvynais ir atragiais, Lelyko, Šventupio, Šakumos, Upytės upelių žemupiai, Europos Bendrijos svarbos pievų (stepinės pievos, karbonatinių smėlynų smiltpievės, rūšių gausios ganyklos ir ganomos pievo, šienaujamos mezofitų pievos) ir miškų (žolių turtingi eglynai, griovų ir šlaitų miškai) buveinės su saugomų augalų ir gyvūnų rūšių, ypač melsvojo gencijono, baltijinės gegūnės, šalmuotosios ir vyriškosios gegužraibių, dygiosios slyvos, tulžio, griežlės, ūdros, lašišos, juodojo apolono, machaono, pietinio perlinuko, akiuotojo satyro, baltamargės šaškytės buveinėmis, Betygalos piliakalnių kompleksas, Kejėnų piliakalnio, pilkapių ir kapinyno kompleksas, Darbutų, Ročiškės piliakalniai, Ugionių Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčios ir koplyčios statinių kompleksas, Betygalos miestelio istorinė zona.