BDAR

Berzžoras Landschaftsreservat

56.024, 21.815
How to get?

Data

Year of establishment

1997 year

Area

223 he.

Steigimo tikslai

Beržoro kraštovaizdžio draustinyje saugomas itin raiškus, tradicinius bruožus išlaikiusio Beržoro kaimo, Beržoro ežero ir apyežerių kraštovaizdis su Beržoro kaimo urbanistine struktūra ir architektūros vertybėmis, Beržoro ežero salomis ir atviromis pakrantėmis, Europos Bendrijos svarbos miškų ir pelkių buveinėmis, dvilapiui purvuoliui, griežlei ir kitoms saugomoms rūšims tinkamomis buveinėmis.