BDAR

Barciai Landschaftsreservat

54.300, 23.654
How to get?

Data

Year of establishment

1995 year

Area

1071 he.

Steigimo tikslai

Barčių kraštovaizdžio draustinyje saugomi ežero terasos, paežerio kopų ruožas, smulkios moreninio reljefo formos, botaniniu ir entomologiniu požiūriais vertingi Dusios ežero vakarinės pakrantės šlaitai, Prelomčiškės piliakalnis su gyvenviete, Zebrėnų senovės gyvenvietė ir kitos kultūros paveldo vertybės.