BDAR

Baltoji Ančia Hydrographical Reserve

54.018, 23.673
How to get?

Data

Year of establishment

2009 year

Area

175 he.

Steigimo tikslai

Baltosios Ančios hidrografiniame draustinyje saugoma natūrali Baltosios Ančios upės ir jos slėnio atkarpa su Pastovio ir Bliūdelio ežerėliais, vandens paukščių lizdavietėmis, Europos Bendrijos svarbos aliuvinių miškų, aliuvinių pievų ir pelkėtų lapuočių miškų buveinėmis.