BDAR

Ažvinčiai Wald Botanischer-zoologischer Versicherung

55.454, 26.098
How to get?

Data

Area

1653 he.

Steigimo tikslai

Ažvinčių girios botaniniame-zoologiniame draustinyje saugomos Rytų Aukštaitijai būdingos miško biocenozės su retųjų rūšių augalų ir gyvūnų bei apyrečių rūšių buveinėmis.