BDAR

Apūniškiai Forest Pine Genetic Reserve

56.013, 25.575
How to get?

Data

Year of establishment

2014 year

Area

47 he.

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti Apūniškio miško paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) populiacijos genetinę įvairovę kintančios aplinkos sąlygomis ir užtikrinti šios populiacijos atsikūrimą arba atkūrimą jos dauginamąja medžiaga.