BDAR

Anuliškiai Forest Birch Genetic Reserve

54.342, 25.392
How to get?

Data

Year of establishment

2014 year

Area

3 he.

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti Anuliškių miško karpotojo beržo (Betula pendula Roth.) populiacijos genetinę įvairovę kintančios aplinkos sąlygomis ir užtikrinti šios populiacijos atsikūrimą arba atkūrimą jos dauginamąja medžiaga.