BDAR

Alioniai telmologische Reserve

55.026, 25.170
How to get?

Data

Year of establishment

1974 year

Area

2096 he.

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti Aukštaičių-Sėlių moreninėms prieškalvėms būdingus stambius pelkėtus masyvus.