BDAR

Жёгяляйский этнокультурный заказник

Данные

Площадь

11 гект.

Steigimo tikslai

Žiogelių etnokultūriniame draustinyje saugomas vienas iš etnografiškai vertingiausių ir geriausiai išlikusių panemunių dzūkų kaimų, etninės tradicijos ir tradicinė gyvensena, senasis kelių tinklas, istorinė žemėnauda.