BDAR

Сандраусишкский тельмологический заказник

Данные

Год основания

2006 г.

Площадь

11 гект.

Steigimo tikslai

Sandrausiškės telmologiniame draustinyje saugomas Šiluvos tyrelio durpyne išlikęs natūralus pelkių masyvas su Europos Bendrijos svarbos tarpinių pelkių ir liūnų ir pelkinių miškų buveinėmis.