BDAR

Пярунасский тельмологический заказник

Данные

Год основания

1998 г.

Площадь

1035 гект.

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti turtingą rūšių Perūno aukštapelkę ir kalkingas žemapelkes aplink Acinto ežerą.