BDAR

Природный заповедник Вельнярависа

Данные

Год основания

2001 г.

Площадь

71 гект.

Steigimo tikslai

Velniaravio gamtiniame rezervate saugomi seni brandūs, sengirėms artimi medynai su vyraujančiomis retų ir nykstančių augalų bendrijomis, didžiausias regioniniame parke brandžių skroblynų masyvas.