BDAR

Природный заповедник Плазе

Данные

Год основания

1997 г.

Площадь

228 гект.

Steigimo tikslai

Plazės gamtiniame rezervate saugomas savitas žemyninio pajūrio natūralių pievų ruožo gamtinis kraštovaizdis, liekaninės kilmės Plazės ežeras su apyežeriu ir Mažasis klifas (pajūrio skardis), šiam pajūrio ruožui būdingų augalų ir gyvūnų rūšinė sudėtis, Europos Bendrijos svarbos užuomazginių pustomų kopų, baltųjų kopų, pilkųjų kopų, kopų gluosnynų, medžiais apaugusių pajūrio kopų, pajūrio smėlynų tyrulių, stepinių pievų, šienaujamų mezofitų pievų buveinės, į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų saugomų augalų ir gyvūnų rūšys, ypač pajūrinė linažolė ir dirvoninis kalviukas.