BDAR

Полигон биосферы леса Шимоняй

Данные

Год основания

2004 г.

Площадь

23265 гект.

Steigimo tikslai

Šimonių girios biosferos poligone saugomos juodojo gandro, mažojo erelio rėksnio, lėlio, žalvarnio, juodosios meletos, ligutės populiacijos.