BDAR

Падайчяйский ботанический заказник

Данные

Год основания

1998 г.

Площадь

61 гект.

Steigimo tikslai

Padaičių botaniniame draustinyje saugomos europinės svarbos plačialapių ir mišrių miškų buveinės – brandus ąžuolynas su drebulių ir beržų priemaiša.