BDAR

Пабургский ландшафтный заказник

Данные

Год основания

1997 г.

Площадь

341 гект.

Steigimo tikslai

Paburgės kraštovaizdžio draustinyje saugoma būdingas miškingų ir ežeruotų pelkinių duburių kraštovaizdis su Europos Bendrijos svarbos vandenų, pievų, pelkių ir miškų buveinėmis, saugomomis augalų ir gyvūnų rūšimis.