BDAR

Немаюнайский ландшафтный заказник

Данные

Год основания

2015 г.

Площадь

167 гект.

Steigimo tikslai

Nemajūnų kraštovaizdžio draustinyje saugomas valakinė Nemajūnų kaimo užstatymo struktūra, archeologinės, architektūrinės ir memorialinės vertybės.