BDAR

Мятяляйский ландшафтный заказник

Данные

Площадь

4223 гект.

Steigimo tikslai

Metelių kraštovaizdžio draustinyje saugomas Metelių ir Obelijos ežerų, jų apyežerių kraštovaizdis su vaizdingu Obelytės slėniu, Statiškės, Širvinto miškais, ornitologiniu požiūriu vertingu Karvinės pelkiniu kompleksu, kalkingos Maušelio ežero žemapelkės su retų ir nykstančių augalų bendrijomis, gausia ir įvairia ornitofauna, Papėčių, Obelijos, Zaramciškių piliakalniai ir kitos kultūros paveldo vertybės.